About

Арх. Галина Пировска е специалист по консервация и реставрация на архитектурни и археологически паметници с дългогодишна практика.

Арх. Пировска е бивш експерт в Националния институт за недвижимото културно наследство в София.

От 2000г. ръководи “Курс за обучение за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство”, провеждан съвместно с Екол де Шайо, Париж.

Арх. Пировска е представител на Република България на шест Генерални асамблеи на ИКРОМ.

Удостоена е със званието “Кавалер на Ордена на изкуството и литературата” на Френската република.

По-важни обекти и проекти:

  • Източната порта на Филипопол;
  • Консервация, реставрация и експониране на тракийската гробница “Момина могила”, с. Братя Даскалови;
  • Антична гробница – с.Бабово;
  • Античен град – Никополис ад Иструм;
  • Казанлъшка гробница – мониторинг и аналитичен доклад Иваново (от Списъка на световното културно наследство на UNESCO);
  • Скални църкви – с.Иваново (от Списъка на световното културно наследство на UNESCO);
  • Средновековна крепост – гр. Балчик;
  • Национален археологически резерват “Велики Преслав”;
  • Национален археологически резерват “Средновековен град Червен”;
  • Къщи от типа „народна архитектура“ в Созопол.

Свободно владее френски, английски и руски език.